Den Konservative Klub

Stiftet den 6. december 1882

April 2023

Frederiksberg den 21. marts 2023
Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling
Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00
Mødested: Restaurant Allègade 10, 1. sal, 2000 Frederiksberg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden i henhold til vedtægter.
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2022
5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2024)
6. Valg af bestyrelse:
a. Formand
b. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
c. Suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (alle for et år ad gangen).
8. Behandling af indsendte forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest 12. april 2023
9. Eventuelt.
Ad punkt 6 b: Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Eva Andersson, Jørgen Maibom,
Jette Bank og Kirsten Moldam.
Ad punkt 6c: Nuværende suppleanter 1. Torsten Svensson 2. Birte Knutsson.
Ad punkt 7: Nuværende revisorer er John Hansen og Mogens Lønborg og nuværende sup-
pleant er Erling Dreisler
Som indledning på generalforsamling kommer fhv. drabschef og leder af rejseholdet Bent IsagerNielsen, medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, og fortæller lidt fra sin tid i politiet.
Efter generalforsamlingen bydes der på 2 stk. smørrebrød 2 glas vin/øl eller vand samt kaffe/te
for 250 kr. pr. person. Tilmelding til kasserer Jette Bank tlf. 6134 2116 senest den 17. april 2023
beløbet bedes indbetalt på klubbens konto: Reg. nr. 1551 konto nr. 6053 548. Husk at anføre
navn.
Med venlig hilsen
Nikolaj Bøgh
Formand

 

Frederiksberg den 16. marts 2023
Kære medlemmer af Den Konservative Klub
Bestyrelsen vil hermed gerne invitere til møde på Christiansborg med Det Konservative Folkepartis erhvervsordfører, klimaordfører m.m. Mona Juul, som vil fortælle om
aktuel politik.
Mødet finder sted onsdag den 12. april kl. 17.30. Man bør være ved besøgsindgangen til Folketinget i Rigsdagsgården (ved Store Trappe) senest 17.15.
Efter mødet er der mulighed for at spise i Snapstinget, hvor Mona Juul også deltager.
Her har vi bestilt dagens ret samt et glas vin eller en øl/vand.
Pris for deltagelse i spisningen er pr. deltager kr. 225,-. Beløbet bedes betalt samtidig
med tilmelding til reg.nr. 1551 konto 6053 548, hvis man ønsker at spise med. Husk
at anføre navn.
Tilmelding til klubbens midlertidige sekretær Torsten Svensson på mail:
mail@lethsvensson.dk senest søndag den 9. april kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Nikolaj Bøgh
Formand

Marts 2023

Tirsdag d 28 marts kl. 15.00 mødte 16 medlemmer op, ved Holmens kirke til en rundvisning.

Vi blev mødt af en inspirerende og vidende rundviser Anne Lilballe, som viste os rundt i den smukke Kirke.

Siden Christian d. lV i 1619 ombyggede Frederik d. ll´s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet.

Altertavlen og prædikestolen er skåret af samme mester, Abel Schrøder den Yngre, og begge

dele fremstår imponerende med utroligt smukke udskæringer. Den midterste del af altertavlen viste Opstandelsen, og prædikestolen støttes af to kvindefigurer. Under prædikestolen sidder Moses med Lovens Tavler.

Døbefonten er fra 1646. Fonten er af smedejern med bemalinger og forgyldninger. Døbefonten er fremstillet af Holmens smed Hans Svitzer.

Anne Lilballe fremviste de smukke messehagler som er designet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. ll.

I et sidekapel står alle sarkofagerne med kendte personer, bl.a. Tordenskjold, Niels Juel og Niels W. Gade, som var organist ved Holmens Kirke i 32 år.

Vi sluttede eftermiddagen på cafe Europa, Amagertorv med en kop kaffe og dejlige kager.

Eva Andersson

Frederiksberg 16. marts 2023
Kære medlemmer af Den Konservative Klub
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere til næste arrangement i klubben,
som bliver en rundvisning i Holmans Kirke, der er en af Danmarks smukkeste og
historisk mest interessante kirker, som bl.a. gennem århundreder har været flådens
kirke, og derfor rummer gravmæler for flere af Danmarks berømte søhelte.
Udover den historiske kirkebygning bliver der også lejlighed til at se Holmens Kirkes
ret spændende nye menighedshus.
Efter rundvisningen er der mulighed for at indtage en kop kaffe og et stykke kage
på Café Europa, Amagertorv 1.
Arrangementet finder sted tirsdag den 28. marts kl. 15.00.
Pris for deltagelse i kaffen er pr. deltager kr. 125,-. Beløbet bedes betalt samtidig
med tilmelding til reg.nr. 1551 konto 6053 548. Husk at anføre navn. Selve rundvisningen koster ikke noget.
Tilmelding til Klubbens midlertidige sekretær Torsten Svensson på e-mail:
mail@lethsvensson.dk senest søndag den 26. marts kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Nikolaj Bøgh
Formand

Arkiv