Stiftet den 6. december 1882

Marts 2023

Tirsdag d 28 marts kl. 15.00 mødte 16 medlemmer op, ved Holmens kirke til en rundvisning.

Vi blev mødt af en inspirerende og vidende rundviser Anne Lilballe, som viste os rundt i den smukke Kirke.

Siden Christian d. lV i 1619 ombyggede Frederik d. ll´s gamle ankersmedje til kirke, har Holmens Kirke fungeret både som almindelig sognekirke og som kirke for Søværnet.

Altertavlen og prædikestolen er skåret af samme mester, Abel Schrøder den Yngre, og begge

dele fremstår imponerende med utroligt smukke udskæringer. Den midterste del af altertavlen viste Opstandelsen, og prædikestolen støttes af to kvindefigurer. Under prædikestolen sidder Moses med Lovens Tavler.

Døbefonten er fra 1646. Fonten er af smedejern med bemalinger og forgyldninger. Døbefonten er fremstillet af Holmens smed Hans Svitzer.

Anne Lilballe fremviste de smukke messehagler som er designet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. ll.

I et sidekapel står alle sarkofagerne med kendte personer, bl.a. Tordenskjold, Niels Juel og Niels W. Gade, som var organist ved Holmens Kirke i 32 år.

Vi sluttede eftermiddagen på cafe Europa, Amagertorv med en kop kaffe og dejlige kager.

Eva Andersson

Frederiksberg 16. marts 2023
Kære medlemmer af Den Konservative Klub
Bestyrelsen har hermed fornøjelsen af at invitere til næste arrangement i klubben,
som bliver en rundvisning i Holmans Kirke, der er en af Danmarks smukkeste og
historisk mest interessante kirker, som bl.a. gennem århundreder har været flådens
kirke, og derfor rummer gravmæler for flere af Danmarks berømte søhelte.
Udover den historiske kirkebygning bliver der også lejlighed til at se Holmens Kirkes
ret spændende nye menighedshus.
Efter rundvisningen er der mulighed for at indtage en kop kaffe og et stykke kage
på Café Europa, Amagertorv 1.
Arrangementet finder sted tirsdag den 28. marts kl. 15.00.
Pris for deltagelse i kaffen er pr. deltager kr. 125,-. Beløbet bedes betalt samtidig
med tilmelding til reg.nr. 1551 konto 6053 548. Husk at anføre navn. Selve rundvisningen koster ikke noget.
Tilmelding til Klubbens midlertidige sekretær Torsten Svensson på e-mail:
mail@lethsvensson.dk senest søndag den 26. marts kl. 19.00.
Med venlig hilsen
Nikolaj Bøgh
Formand

Arkiv