Stiftet den 6. december 1882

Banner og fane

Faneuddeling fra Danmarks-samfundet.

I foråret 1981 fik klubben besked fra Danmarks-Samfundet om, at man var tilgodeset ved årets uddeling af faner. På Valdemarsdag den 15. juni 1981 kunne derfor bestyrelsesmedlemmerne Arne Steen Jensen og Chr. Schomburg Thomsen ved en højtidelighed i Holmens Kirke
på klubbens vegne modtage den tildelte fane, der vil blive indviet i forbindelse med klubbens 100års jubilæum d. 6. dec. 1982.
Provst Claus Harms prædikede ved overrækkelsen af faner til en række organisationer, institutioner m.v. Major R.G. Petersen overdrog på Danmarks-Samfundets vegne fanerne i den stopfyldte kirke.
Efter fællessangen: ”Kærlighed til fædrelandet” vandrede man i sluttet trop ad Strøget over Rådhuspladsen til Tivoli.

Danmarks-Samfundets fanetog 15. juni 1981.

Denne Fane er desværre forsvundet – og ingen ved hvorhen!!!

 

Men da klubben manglede en Fane, tog vores æres- og bestyrelsesmedlem Lis Valin Søkvist initiativ til i 2020 at anmode Danmarks-Samfundet om ”en ny”.
På grund af Corona epidemien blev Fanen først overrakt på
Valdemarsdag d. 15. juni 2021 ved en højtidelighed i Holmens Kirke.
En meget smuk ceremoni hvor mange institutioner og organisationer m.v. fik overrakt deres fane af Komtesse Camilla af Rosenborg.
Den Konservative Klubs formand Nikolaj Bøgh og Lis Søkvist modtog Fanen, og den vil blive indviet ved klubbens fødselsdag 9.december 2021.

Her vil der symbolsk blive slået 3 søm i Fanen:
1. Søm ved Christian Ankerstjerne Rønneberg (Danmarks-Samfundet).
2. Søm ved Formand Nikolaj Bøgh.
3. Søm ved Æresmedlem Lis Valin Søkvist.

 

 

 

   Den Konservative Klubs Banner

 

Klubbens oprindelige Banner blev ødelagt under 2. verdenskrig, ved klubbens 70års fødselsdag i 1952 overrakte Kvindekomiteens formand fru Erna Sørensen et nyt banner, der var et nøjagtig kopi af det gamle, til formanden for den konservative Klub Højesteretssagfører Helsted.
Forholdene var endnu ikke stabile efter krigen, så det var forbundet med store vanskeligheder
blot at fremskaffe den rigtige silke, da den kun fremstilledes af én fabrik i Italien. Banneret var udført af den dygtige kunstvæverske, frk. Bønnelycke, og der var stor glæde, da det blev ført ind i salen i Nimbs lokaler hvor festen blev afholdt.

 

Banneret trængte til en reparation i 2020, hvor forsiden nænsomt blev lappet
sammen med dobbeltklæbende vlieseline. Dannebrogsflaget på bagsiden, som var gået helt i stykker, blev erstattet af et nyt, dog ikke som det gamle i Italiensk silke, men dog med noget som kommer tæt på.

Vi håber at det smukke Banner nu kan holde i mange år.

Restaureret af Eva Andersson.

 

 

Arkiv