Stiftet den 6. december 1882

Fuglekonger

Den Konservative Klubs fuglekonger.

1886: Redaktør Carl Carstensen

1920: Postkasserer Nancke

1921: Bogbindermester Jacob Baden

1922: Assurandør P.I. Olsen

1923: Redaktør L. Estrup

1924: Overretssagfører Lauritz Holm

1925: Proprietær A.C.D. Petersen

1926: Redaktør Per Barfoed

1927: Grosserer O. Jørni

1928: Bagermester Johs. Pitzner

1929: Assurandør Jes Kønig

1930: Pastor Hans Thyge Jacobsen

1931: Proprietær Georg Lehwald

1932: Direktør Kyhl

1933: Proprietær L. Grønning

1934 Overretssagfører Johs. Vibe Hastrup

1935: Assurandør P.I. Olsen

1936: Slagtermester Blangstrup Johansen

1937: Højesteretssagfører Poul Jacobsen

1938: Kontorchef Knud Lyster

1939 og 1940 udeladt

1941: Bagermester C. Petersen

1942: Ekspeditionssekretær E. Schouboe

1943 og 1944 udeladt

1945: Kommandør Carl Westermann

1946: Direktør Finnemann Bruun

1947: Skræddermester H. Lampe

1948: Ingeniør M. P. Nielsen

1949 Statsaut. revisor Marius Sørensen

1950: Højesteretssagfører Eiv. Helsted

1951: Fabrikant V.A. Grennerod

1952: Apoteker Poul Claussen

1953: Ingeniør E. Boeck-Hansen

1954: Direktør Sv. Åge Sørensen

1955: Magda Louw Lillelund

1956: Direktør Stanley Møller

1957: Kontorchef Arne Baden

1958: Borgmester Stæhr Johansen

1959: Folketingsmedlem M.A. von Lovzow

1960: Restauratør Charles Sørensen

1961: Direktør Knud Thomsen

1962: Fhv. Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft

1963:Direktør Poul Larsen

1964:Direktør C. Jepsen

1965: Direktør Thorgård Jepsen

1966:Lrs. J.C. Mortensen

1967: Fabrikant Kaj Lund

1968: Arkitekt Thorvald Dreyer

1969: Inge Runge Andrés

1970 Fabrikant Jens Pedersen

1971: Direktør E. Haunstrup Clemmensen

1972; Kontorchef Niels Bonnesen

1973: Lrs. Lis Margot Dreyer

1974: Ejendomsmægler Elmer Gydesen

1975: Fru Lilian Knudsen

1976: Dir. W. Schack Nielsen

1977: Kommunalrevisor Dagmar Henriksen

1978: Direktør Aksel Nielsen

1979: Borgmester, hrs. Bent Nebelong

1980: Sekretær Viggo Baden

1981: Sekretær Birthe Bollhorn

1982: Vicepræsident for Europaparlamentet, fhv. finansminister Poul Møller.

1983: Borgmester John Winther

1984: Inge Eistrup

1985: Arne Ginge

1986: Carl J. Christensen

1987: Arne Eis

1988: Eide Jakobsen

1989: Viggo Qwist

1990: Bodil Becker

1991: Aksel Kristensen

1992: Bente Juhl-Thomsen

1993: Hans Thustrup Hansen

1994: Poul Schluter

1995: Finn Hemmingsen

1996: Birthe Ingemann Kjær

1997: Vibeke Skov Christensen

1998: Anders Torbøl

1999: Knud Schou

2000: Pia Christmas Møller

2001: Agnete Christensen

2002: Svend Jørgen Thomsen

2003: Alf Viggo Bruhn

2004: udeladt

2005: Poul Vest

Fugleskydning.
Den første fugleskydning blev afholdt i 1886, og foreningens daværende formand redaktør Carl Carstensen, var den første der opnåede værdigheden som fuglekonge. Senere hen har man måtte konstatere at det er svært at kunne kongerækken, idet der er nogle voldsomme huller i vor viden herom. Derfor er den næste fuglekonge først kendt og nævnt med navn i 1920 – udfra at det er den næste som har sit sølvskjold på silkeskærftet, som er symbolet på konge værdigheden.

I dag er vi lidt heldigere da vores medlem af bestyrelsen Svend Jørgen Thomsen kan fortælle os om hvordan man blev udnævnt som fuglekonge og hvorfor det stoppede i 2005 da han blev udnævnt i 2002.

Ved Svend Jørgen Thomsens
Fuglekongefest den 9. maj 2003
I Molktes Palæ

Mel.: Funniculi- funnicula

Engang en herre vandrede alene
I København – i København
Han havde mange gode interesser
I politik – i politik
Konservative var det store ideal
For ham især – de stod ham nær
Han gik på Christiansborg og hørte taler
Af tingets folk – blev populær!

Derfor synger vi Svend Jørgens sang
Hylder han med vores stemmers klang
Han har fortjent at høre ord
Han har fortjent , at vi slår kreds
Her for Svend Jørgen med en fest
Bli´r han tilfreds

For Texaco han penge indkasserer
Hver ugedag – her ugedag
Om aftenen han regnskab fører
Som revisor – som revisor
I fem foreninger han ser på regnskab
I marts/april – for hver især
Og dertil kommer klub og andet selskab
Med venner her og venner der

Derfor synger vi svend Jørgens sang….

Ja, i september blev han kongekåret
I Bagsværd skov – på et hotel
Som vores konge har han stadig pligter
Som klubmedlem – konservativ.
Han kender klubbens tanker og dens dyder
Han hædres vil – med fest og spil
Som fuglekonge må han abdicere
Til fordel – for en konge ny

Derfor synger vi Svend Jørgens sang….

Carla

   

Svend Jørgen Thomsen fortæller om hvordan det var at blive fuglekonge.

Fuglekongen er den skydebroder, for hvem kongeskytten skyder brystpladen på fuglen ned.

Denne ære blev vores bestyrelsesmedlem i Den Konservative klub Svend Jørgen Thomsen til del i 2002.

Årets fuglekonge er forpligtet til at lade fremstille en sølvplade med sit navn og årstal indgraveret til anbringelse på kongebåndet. (se billederne)

Titlen bæres et år, indtil en ny fuglekonge bliver udnævnt.

Den Konservative klubs fugleskydnings tradition ophørte i 2005 på grund af et forbud. Efter sigende var årsagen denne at fugleskydningen fandt sted i Allegade 10 på Frederiksberg, som blev betragtet som tæt bebygget område.

Med æren, fortæller Svend Jørgen, var der en del udgifter forbundet, så tegnebogen skulle være i orden. Udover sølvpladen skulle der også betales for forplejning af alle skydebrødrene.

 

Arkiv