Stiftet den 6. december 1882

Fuglekonger

Den Konservative Klubs fuglekonger.

1886: Redaktør Carl Carstensen

1920: Postkasserer Nancke

1921: Bogbindermester Jacob Baden

1922: Assurandør P.I. Olsen

1923: Redaktør L. Estrup

1924: Overretssagfører Lauritz Holm

1925: Proprietær A.C.D. Petersen

1926: Redaktør Per Barfoed

1927: Grosserer O. Jørni

1928: Bagermester Johs. Pitzner

1929: Assurandør Jes Kønig

1930: Pastor Hans Thyge Jacobsen

1931: Proprietær Georg Lehwald

1932: Direktør Kyhl

1933: Proprietær L. Grønning

1934 Overretssagfører Johs. Vibe Hastrup

1935: Assurandør P.I. Olsen

1936: Slagtermester Blangstrup Johansen

1937: Højesteretssagfører Poul Jacobsen

1938: Kontorchef Knud Lyster

1939 og 1940 udeladt

1941: Bagermester C. Petersen

1942: Ekspeditionssekretær E. Schouboe

1943 og 1944 udeladt

1945: Kommandør Carl Westermann

1946: Direktør Finnemann Bruun

1947: Skræddermester H. Lampe

1948: Ingeniør M. P. Nielsen

1949 Statsaut. revisor Marius Sørensen

1950: Højesteretssagfører Eiv. Helsted

1951: Fabrikant V.A. Grennerod

1952: Apoteker Poul Claussen

1953: Ingeniør E. Boeck-Hansen

1954: Direktør Sv. Åge Sørensen

1955: Magda Louw Lillelund

1956: Direktør Stanley Møller

1957: Kontorchef Arne Baden

1958: Borgmester Stæhr Johansen

1959: Folketingsmedlem M.A. von Lovzow

1960: Restauratør Charles Sørensen

1961: Direktør Knud Thomsen

1962: Fhv. Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft

1963:Direktør Poul Larsen

1964:Direktør C. Jepsen

1965: Direktør Thorgård Jepsen

1966:Lrs. J.C. Mortensen

1967: Fabrikant Kaj Lund

1968: Arkitekt Thorvald Dreyer

1969: Inge Runge Andrés

1970 Fabrikant Jens Pedersen

1971: Direktør E. Haunstrup Clemmensen

1972; Kontorchef Niels Bonnesen

1973: Lrs. Lis Margot Dreyer

1974: Ejendomsmægler Elmer Gydesen

1975: Fru Lilian Knudsen

1976: Dir. W. Schack Nielsen

1977: Kommunalrevisor Dagmar Henriksen

1978: Direktør Aksel Nielsen

1979: Borgmester, hrs. Bent Nebelong

1980: Sekretær Viggo Baden

1981: Sekretær Birthe Bollhorn

1982: Vicepræsident for Europaparlamentet, fhv. finansminister Poul Møller.

1983: Borgmester John Winther

1984: Inge Eistrup

1985: Arne Ginge

1986: Carl J. Christensen

1987: Arne Eis

1988: Eide Jakobsen

1989: Viggo Qwist

1990: Bodil Becker

1991: Aksel Kristensen

1992: Bente Juhl-Thomsen

1993: Hans Thustrup Hansen

1994: Poul Schluter

1995: Finn Hemmingsen

1996: Birthe Ingemann Kjær

1997: Vibeke Skov Christensen

1998: Anders Torbøl

1999: Knud Schou

2000: Pia Christmas Møller

2001: Agnete Christensen

2002: Svend Jørgen Thomsen

2003: Alf Viggo Bruhn

2004: udeladt

2005: Poul Vest

 

Arkiv