Stiftet den 6. december 1882

 

Den Konservative Klub blev stiftet den 6. december 1882 af maleren Gustav Vermehren og hans to brødre, direktør N. Vermehren og sparekassebogholder Johs. Vermehren. Det var Gustav Vermehrens varme nationale interesse, der bar den nystiftede klub gennem den første trængselstid, selv om det blev broderen Johs. Vermehren, der blev klubbens første formand.

 

 

Den Konservative Klub er således ældre end Det Konservative Folkeparti – ja, vistnok den ældste egentlige politiske forening i Europa.

Tanken med Klubbens stiftelse var i første række at samle unge højremænd til værn for kronens ret og til at arbejde for forsvarssagen, i overensstemmelse med datidens politiske problemer. For at vise deres store fremskridtsvenlighed antog de navnet ”Den Konservative Klub”, da betegnelsen konservativ dengang angav det største frisind og de mest yderliggående standpunkter.

Ved Klubbens 50 års fødselsdagsfest den 7. december 1932 udtalte partiets daværende formand, Christmas Møller:

Den Konservative Klub hører til konservatismens bedste børn. Den har været saltet i partiet. Den har været det sted, hvor anskuelserne brødes, uden at slå skår i det fælles mål og uden at efterlade en personlig brod.”

Den Konservative Klub har under de skiftende livsvilkår haft en særlig evne til stadig at søge nye udtryksformer. Men har altid bevaret sin evige karakter af at være et fristed, hvor øjeblikkets problemer drøftes og aktuelle spørgsmål føres frem, så gærende tanker og idéer om en bedre fremtid kan skabes og gro.

Allerede fra Klubbens start har det været udtrykkeligt angivet, at man foruden at varetage de politiske opgaver ”tillige skulle tage hensyn til selskabeligheden”. Således fremgår det af Klubbens vedtægter:

Klubbens formål er at vække og styrke konservative anskuelser og at samle særligt interesserede konservative til foredrag og diskussioner om politiske, økonomiske og kulturelle emner samt til selskabeligt samvær.”

Dette er blandt andet kommet til udtryk ved, at man siden starten hvert år har afholdt Klubbens fødselsdag, og ved ”runde fødselsdage” har holdt stort anlagte fester – den seneste var Klubbens 125-års fødselsdag, der blev afholdt i Restaurant Josty på Frederiksberg. Her var der stor middag med mange retter, levende musik til maden, og bagefter spillede Papa Bues Jazzorkester op til dans til ud på de små timer.

Op gennem tiden har der været andre traditioner, her kan blot nævnes bridgeturneringer, politiske banketter og den sagnomspundne Fugleskydning, som desværre ikke har kunnet holdes de seneste år på grund af lovgivningen omkring afskydning i beboelsesområder. Fugleskydningen blev afholdt i restaurant Allégade 10’s gård.

Til afløsning af Fugleskydningen har bestyrelsen de seneste år indført en ny tradition, sommerskovturen, der afholdes i august eller september måned, bestående af et kulturelt indslag efterfulgt af en god frokost.

Den siddende bestyrelse arrangerer hvert år 4-6 møder og debataftner, emnerne er mange, men naturligt nok altid politisk relateret.

Møderne afsluttes altid med fællesspisning, hvilket også giver mulighed for en god snak medlemmerne imellem.

Man bliver optaget som medlem af Den Konservative Klub ved at blive indstillet til medlemskab af et nuværende medlem. Bestyrelsen tager herefter på det følgende møde stilling til hver enkelt ansøgning, og herefter modtager det nye medlem et brev med besked om optagelse fra den siddende formand.

Alternativt kan man henvende sig til Klubbens bestyrelse.

 

Den konservative klubs formænd

1882 – 1884    Johs. Vermehren

1884 – 1885    A. Knudsen

1885 – 1885    H. Suenson

1885 – 1890    C. Carstensen

1891 – 1896    Overlæge Hvidberg

1897 – 1901    Højesteretsadvokat Hindenburg

1901 – 1904    Overretssagfører Ulrich

1905 – 1905    Redaktør Damkier

1906 – 1907    Overretssagfører Ulrich

1907 – 1916    Landstingsmand Poul Rasmussen

1917 – 1937    Folketingsmand H.F. Ulrichsen

1938 – 1940    Folketingsmand Carsten Raft

1941 – 1944    Folketingsmand Kr. Amby

1945 – 1946    Højesteretssagfører Poul Hjermind

1947 – 1971    Højesteretssagfører Eivind Helsted

1972 – 1975    W. Schack Nielsen

1976 – 1993    Hans Thustrup Hansen

1994 – 1995    John Winther

1996 – 2001    Per Stig Møller

2002 – 2004    Pia Christmas Møller

2005 – 2008    Mogens Lønborg

2009 – 2014    Flemming Brank

2015 –              Nikolaj Bøgh

 

Æresmedlemmer af Den Konservative Klub

fra 1885 til og med 2020

Konseilpræsident Estrup 1885
Justitsminister Nellemann 1885
General Bahnson 1897
Professor H. Matzen 1910
Overretssagfører Ulrich 1922
Blomsterhandler Axel F. Langhoff 1922
Sølvpletterer C. Jacobsen 1925
Grosserer Ferd. Philipson 1932
Bogbindermester Jakob Baden 1938
Grosserer Chr. Hagemeister 1942
Malermester Stegemann 1942
Trafikkontrollør Svend Qwist 1952
Fhv. Udenrigsminister Ole Bjørn Kraft 1962
Apoteker Poul Claussen 1962
Grosserer E.N. Friis 1971
Viggo Qwist 1995
Birthe Bollhorn 1998
Doris Qwist 1999
Per Stig Møller 2012
Lis Valin Søkvist 2020

 

Arkiv