Stiftet den 6. december 1882

August 2023

 

 

Sommerskovturen til Amager museet den 27. august 2023.

Den 27. august mødtes 17 medlemmer der  deltog i årets sommerskovtur. Så trist, at der ikke er flere der vil deltage i klubbens arrangement. Os der var afsted fik den dejligste oplevelse med besøg på Amager Museum. Sådan en spændende historie der knytter sig til samfundet der og de mange Hollændere der havde deres liv her. Besøget sluttede med fin frokost og kaffe i stadsstuen med fine hvide damask duge på bordene. Vores engagerede rundviser var med til at give os en god dag. Billederne giver et indtryk af det spændende museum der også har en fin samling af smukke Amager malerier af Exner, Jens Juel, Poul Fischer og Elisabeth Jerichau Baumann.

 

                    

 

Frederiksberg 8. august 2021
Kære medlemmer af Den Konservative Klub
Så nærmer tiden sig til dette års sommerskovtur, som i år går til Amager Museum i
Dragør, hvor vi bl.a. skal høre historien om hollænderne på Amager, der havde deres helt egen kultur, og jo på et tidspunkt etablerede ”en filial”, som blev begyndelsen til vore dages Frederiksberg.
Skovturen finder sted søndag den 27. august kl. 11.30, hvor vi mødes på parkeringspladsen i Nordre Kinkelgade tæt på Amager Museum til et glas vin. Dernæst er
der arrangeret rundvisning på museet kl. 12.00, og den varer ca. en time.
Efter rundvisningen vil der blive serveret en platte samt kaffe og kage.
Pris pr. person uden drikkevarer er kr. 250,00 (beløbet dækker indgang, platte
samt kaffe med kage.)
Tilmelding til Hanne Melsted på e-mail hanne@melsted.net senest 22. august kl.
19.00
Med venlig hilsen
Nikolaj Bøgh
Formand

 

Årets sommerskovtur vil i år finde sted den 27. august kl. 11.30.

Vi vil besøge Amagermuseet hvor der bliver en rundvisning.

Efterfølgende spiser vi frokost samme sted.

Der udsendes endelig invitation senere.

rigtig god sommer til alle.

Arkiv