Stiftet den 6. december 1882

Fødselsdagsfest den 9. december 2021

Den 9. december 2021 mødtes 29 feststemte medlemmer, for at fejre indvielse af den nye fane og klubbens 139 års fødselsdag. Rammerne om festen var Pejsesalen i KB-hallen.
Klokke 18 blev den nye fane, skænket af Danmarks Samfundet, ført ind i salen af formand for Danmarks Samfundet Christian Ankerstjerne Rønneberg og fanevagt fra Danmarks Samfundet Jørn Arne Nielsen.
Historien om hvordan Dannebrog faldt fra himlen blev fortalt og fanen blev herefter overdraget til formand Nikolai Bøgh med ordene “Gid der er ære Dannebrog at bære”.
Vi snag derefter “Der er ingenting der maner” og de tre sidste søm blev slået i fanen. Første søm af formand for Danmarks Samfundet Christian Ankerstjerne Rønneberg, næste søm af formand Nikolai Bøgh og tredje søm af æresmedlem Lis Søkvist. Højtideligheden blev afslutte med at vi sang “Der er et yndigt land”
Festen fortsatte med en velkomponeret tre retters menu. Aftenens festtaler var Christian Ankerstjerne Rønneberg. Under middagen havde vi fornøjelsen af, at synge to omdelte sange fra Lis Søkvist og dernæst fra Ingrid Slot. Sangene rammer altid lige plet på hændelser der er sket i årets løb. Under kaffen blev der traditionen tro, danset lancier og endda med to kvadriller.
En dejlig og højtidelig aften i Den Konservative klub.

Arkiv