Stiftet den 6. december 1882

December 2022

 

140- års fødselsdag.

Torsdag den 8. december 2022 var Den Konservativ klub samlet til fødselsdagsfest.

Anledningen var særlig i år da Klubben fyldte 140 år.

Vi mødtes klokke 18 i restaurant Granen, Pejsesalen i KB Hallen hvor vi fik velkomstdrink.

Som det første højtidelige punkt, var det at slå Hendes Majestæts sølvplakette i fanen. Plaketten er skænket i anledning af Dronningens 50-års regeringsjubilæum hvor Klubben deltog med fanen på Nytorv. Lis Søkvist holdt tale i den anledning som lyder således:

Kære alle  af den konservative klub.  Hjertelig velkommmen i aften.  Så lykkedes det igen efter CORONAENS PANDEMI,  at vi igen kunne mødes, og det er  lykkedes os at lave en del arrangementer i år, og som vanligt slutter vi året med vor stiftelsesfest. I år er det så vort 140 års jubilæum vi skal fejre samtidig med vor Dronnings 50 års regeringsjubilæum. Overalt i landet , hvor Dronningen har kørt ture gennen landet,  har der været opstillet flagparader, ligeldes på Frederiksberg og i København, for at hilse  på Regenten og lykønske hende med jubilæet. I den anledning fik alle foreninger som repræsenterede sig med faner,  tildelt en sølvplade med Majestætens initialer  og årstallene for regeringsperioden.Da det jo ikke er så almindeligt, at en regent sidder så længe i sit embede, synes jeg det kunne være specielt, om vi kunne erhverve en sådan sølvplade og få sat den på vor nye fane.Der var lidt  svært, at få nogen til at deltage i fanevaqten, der skulle foregå en lørdag formiddag., og mange på trods lørdag er på job, men det lykkedes at finde to, og det blev Jesper Mathies og så endte det med at blive Anne Søkvist.Vi har så modtaget vor sølvplade og den vil vi gerne i aften slå i fanen og det vil Vor formand Nikolaj Bøgh nu gøre og vi vil synge Der er ingen ting der maner,  som et flag, der går til top.

Jeg håber vi får en rigtig god aften.

Herefter bød formand Nikolaj Bøgh velkommen.

Der blev nu serveret en  dejlige tre rettes menu med tilhørende vine. Samtalerne gik hyggeligt ved de runde borde og middagen var ledsaget af musik.

Imellem retterne holdt formanden festtalen.

Som altid havde Lis Søkvist skrevet en flot sang på intet mindre end ti vers.

Desserten blev ledsaget af dejlig sang men både dejlige julesange og velkendte potpourrier.

Atter skulle vi røre stemmelæberne og synge Ingrid Slots omdelte sang. En flot sang med masser af bid og humor.

Efter kaffen kunne der stilles op med en kvadrille til at danse Lancier. Dansen gik så fint selv om det for fleres vedkommende var et helt år siden der var danset sidst.

En rigtig dejlig fest som desværre alt for få deltog i.

 

 

 

 

Så er det ganske vist !

Invitationen til 140 års fødselsdagsfesten er klar.

Kære medlemmer af Den Konservative Klub.

Bestyrelsen har hermed fornøjelsen at invitere til Klubbens 140-års fødselsdag, som finder sted

torsdag den 8. december kl. 18.00 i Pejsestuen i K.B. Hallen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg.

Vi starter med en velkomstdrink, og derefter bydes på en lækker 3-retters festmiddag samt øl, vin og vand ad libitum og bagefter kaffe med sødt. Der vil være musikledsagelse, sang og dans – herunder ikke mindst Les Lanciers.

Man er velkommen til at invitere ægtefæller eller andre gæster med til fødselsdagen.

Bestyrelsen foreslår, at man møder i festlig påklædning/smoking.

Prisen er for medlemmer 650,00 kr. pr. person og 850,00 kr. for ikke-medlemmer pr. person.

Sidste frist for tilmelding til Klubbens sekretær Kirsten Moldam på telefon 2912 4619 eller mail kirsten@moldam.dk, er senest onsdag d. 30. november 2022.

 Samtidig med tilmelding foretages betaling til Klubbens bankkonto (husk at anføre navn) reg. nr. 1551 konto 6053548.

Med venlig hilsen – og på gensyn

Nikolaj Bøgh

 

Den 8. december 2022   vil  Den Konservative Klub fejre 140 års fødselsdag.

Festen bliver holdt i KB Hallen i Pejsesalen.

Vi begynder med velkomst drink og snack.

Derefter serveres en spændende 3 retters menu med vin, øl og vand ad libitum.

Der afsluttes med kaffe og lidt sødt.

Under middagen vil der være musik.

Vi skal ikke snydes for vores traditionelle Lancier og skulle det knibe lidt med at huske turene i dansen, bliver der arrangeret forudgående øve timer. Lis Søkvist vil stå for det praktiske og mere om dette følger.

Mød gerne op i fest tøj ( smoking, lange kjoler) til festen.

Invitation med tilmelding udsendes senere af Klubbens sekretær Kirsten Moldam

Arkiv