Stiftet den 6. december 1882

Spændende aften med Helge Adam Møller

Tirsdag den 31. januar 2012 havde
Den Konservative Klub besøg af en af ”det gamle” Folketings helt store
koryfæer, nemlig Helge Adam Møller (HAM), der har været medlem af det
Konservative Folkeparti i 69 år (indmeldt som nyfødt og på et tidspunkt, hvor
den konservative formand hed Erik Haunstrup Clemmensen) og især været medlem af
Folketinget sammenlagt i 28 år.

Som søn af folketingsmedlemmerne Adam
Møller og Gerda Møller og bror til Eva Møller, der ligeledes har været
folketingsmedlem i en del år, kom han på Tinge i første omgang som suppleant
for sin mor, men kom i januar 1984 ind på eget mandat.

Men det stod ikke skrevet, at
Helge Adam Møller skulle være politiker. Umiddelbart efter afslutning af
gymnasiet meldte han sig til militæret, hvor han indledte hvad der skulle blive
en lang karriere, der bl.a. omfattede den barske uddannelse som Jægersoldat.

Om denne periode af sit liv og
uddannelsen – i øvrigt sammen med B.S. – som Jægersoldat fortalte han levende
og beskrivende, så det mange gange gøs i forsamlingen. Hvordan overlever man i
mange døgn på små eller ingen rationer? Ja, man fanger f.eks. fisk ved at
”bombe” dem, så de ligger i vandoverfladen og er lige til at tage. Og så kan
man supplere med bl.a. snegle eller hvad med hugorme og snoge – joh, de smager
skam udmærket, hvis man spidder dem over et sagte bål og trækker skinnet af –
vi fik også opskrifterne!

Vi hørte om den afsluttende
Jægerprøve, der nok er de få forundt at gennemføre. Efter denne prøve gennemgik
Helge Adam Møller så faldskærmsuddannelsen, fortalte bl.a., at i selve springet
før skærmen folder sig ud kommer man op på en hastighed af 220 km i timen! For
at illudere et faldskærmsspring måtte HAM op og stå på bordet foran talerstolen
og demonstrere – se de sigende billeder her på siden.

Også uddannelsen af vores
kronprins deltog HAM i – sammen med bl.a. B.S. – og fik i den forbindelse et
udmærket forhold til kongehuset. Og han kunne supplere med mange både sjove og
spændende oplevelser i dén anledning.

Herefter fik vi en del gode
konservative synspunkter, bl.a. fik vi læst op af Det Konservative Folkepartis
første partiprogram – og der var rigtig mange genkendelige punkter, de kunne
meget vel være skrevet i dag.  De gode,
grundlæggende konservative værdier har som bekendt ikke ændret sig, her kan
bare nævnes det personlige ansvar – men hjælp til dem, der virkelig har behov
herfor (Grundlovens § 75, stk.2.) – ordentlig og redelig opførsel i
dagligdagen, men klar dog dig selv, hvis du kan.

Helge Adam Møller besvarede
herefter spørgsmål fra salen, og Klubbens formand takkede efterfølgende vores
gæst for hans levende og spændende beretning, men måtte love deltagerne, at de
skulle få mere debat hen over den lækre servering, højt smørrebrød og vin, der ventede
i rådhuskælderens ”Havnerådssal”.  Aftenen
afsluttedes med kaffe og kage og en god snak hen over bordene, og det blev
sent, før de sidste kom hjem.

Københavns, Frederiksbergs,
Dragørs og Tårnbys vælgerforeningers medlemmer var i den særlige anledning
inviteret til at deltage, og der var – som det også fremgår af billederne –
stort fremmøde, i alt godt 50 deltagere. Virkelig en god aften helt i Den
Konservative Klubs ånd.

 

010212/k

 

Nyt fra Facebook
Arkiv