Stiftet den 6. december 1882

Politisk tale på årets generalforsamling

Aftenens taler var medlem af Københavns Borgerrepræsentation Jacob Næsager, der i BR er medlem af økonomi- og teknikudvalget.

 

Jacob Næsager fortalte spændende og meget oplysende om Københavns Kommunes mange nye tiltag, heraf en god del opnået ved konservativ indsats.

 

Kommunen får i disse år ca. 1.000 nye indbyggere – hver måned. Fremskrevet til år 2020 vil det give en tilgang på 100.000, hvorfor der i 2020 vil være ca. 650.000 borgere i hovedstaden.

Blandt andre satser Carlsberg meget på de kommende borgere og der er udarbejdet en ny lokalplan for området samt Enghave Station-området, mange nye boliger opføres samt undervisningsinstitutioner for skolelærere og sygeplejersker. Der vil være ca. 40.000 nye boliger i dette område, når det er færdigudbygget. Herudover sker der udvidelse af Nordhavn-området, idet man flytter al den jord, der fjernes ved Metro-byggeriet ud på Nordhavn til opfyldning.

 

En ny super-arena er undervejs i Ørestaden, og i de seneste 8 år er der bygget en ny børneinstitution i kommunen hver måned.

 

Københavns Kommune satser på at være CO2 neutral i 2025. Endvidere er det et mål at se kommunen som ”Verdens bedste cykelby”, p.t. er kommunen nr. 2 i dén relation. Alene Dr. Louises bro passeres hver dag af 33.000 cyklister, så målet burde kunne nås.

 

Københavns Kommunes økonomi er også blevet ganske god – i det kommende år er der et råderum på 2,9 mia. kr. på budgettet.

 

Jacob Næsager nævnte nogle af de seneste ”konservative fingeraftryk”:

 

I   Man havde ugen før indført Straks-aktivering af arbejdsløse, hvilket vil sige ingen udbetaling af kontanthjælp men start på uddannelse eller jobtilbud.

II   Kommunen havde forhandlet nye overenskomster med de offentligt ansatte, således at de nu får samme løn som deres kolleger i den øvrige del af landet.

III  Daginstitutionernes lukkedage afskaffes, så lønmodtager (forældre) og arbejdsgiver selv bestemmer, hvornår de ønsker at holde ferie – et længe næret ønske fra københavnske forældre.

IV   250 mill. kr. er afsat til oprettelse af flere p-pladser i kommunen.

 

Jacob Næsager rundede af med at fortælle, at den konservative gruppe i Borgerrepræsentationen har et godt og tæt samarbejde på rådhuset – konservative har været gode til at skabe forlig. Københavns Kommune udvikler sig i den rigtige retning, har en god og sund økonomi og lægger vægt på gode (konservative) værdier.

 

 

 

 

Efter oplægget var der debat om adskillige emner, bl.a. påpegede Grete Henius den manglende opretning af fortove og cykelstier – Jacob Næsager oplyste, at man var opmærksom på dette, men meget skulle graves op og ændres i forbindelse med Metro-byggeriet, vil opretning ske i forbindelse hermed.

Endvidere kunne Jacob Næsager fortælle, at den tragiske sag, hvor to piger var faldet ned på grund af manglende vedligeholdelse af et rækværk, var meget tæt på en afslutning, der forventedes at munde ud i en erstatning til pigerne.

 

Lis Søkvist spurgte, hvorfor der blev bygget nye skoler, når man samtidig lukkede andre – i umiddelbar nærhed. Jacob Næsager kunne oplyse, at dette overvejende var områdebestemt. Der bygges en del nye skoler i de områder, hvor der er/forventes at komme mange børn i det kommende nybyggeri.

 

Lis Søkvist gjorde endvidere opmærksom på, at der var alt for mange vejskilte, der var helt ulæselige – blev opfordret til at gå ind på kommunens ”giv et praj”-side, så bør der ske noget.

 

Bjarne Andersson havde en bøn til Københavns Kommune om bygningen af den nye multiarena: Byg den nu ordentligt og undlad at spare (de forkerte steder)! Jacob Næsager svarede, at man da forsøgte at gøre det så godt som overhovedet muligt og at budgettet for arenaen, der oprindeligt var på 75 mia.kr., allerede var udvidet til 85 mia.kr.

 

Næstformanden takkede borgerrepræsentationsmedlem Jacob Næsager for et godt og oplysende indlæg og en god efterfølgende debat.

 

Nyt fra Facebook
Arkiv