Stiftet den 6. december 1882

Generalforsamling

Tirsdag den 13. april kl. 19.00

afholdes Klubbens årlige, ordinære generalforsamling.

Denne holdes på Københavns Rådhus, BR-salen, 2. sal, og der bliver traditionen tro også arrangeret fællesspisning i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Der vil i god tid inden generalforsamlingen blive fremsendt indkaldelse, dagsorden og øvrig information.

Nyt fra Facebook
Arkiv