Stiftet den 6. december 1882

FORMANDENS BERETNING

FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen

13. april 2010

Den Konservative Klub har i det forløbne år siden sidste generalforsamling i april 2009 holdt nogle rigtig gode møder med pænt fremmøde.

Klubbens første møde var ”sommerskovturen”, der blev afholdt i august måned, en flot og varm sommersøndag, hvor vi mødtes foran Frederiksberg Have og hilste på hinanden og drak champagne. Derefter gik turen ind i Haven til sejlbådene, hvor vi i to både blev roet rundt på kanalerne og nød den smukke udsigt og hinandens selskab.

Efter sejlturen spadserede vi ad Allégade hen til restauranten i nr. 10, hvor der var dækket op med det store kolde bord. Der var en god stemning, og jeg tror, at alle nød den fine eftermiddag.

Den 8. september mødtes vi igen, her i BR-salen med vores konservative formand, Lene Espersen, der fortalte livligt og spændende om sin tid i politik, sine intentioner, sin ministerpost og en del om fremtidige konservative projekter. Efter Lene Espersens indlæg var der livlig spørgelyst, og alle fik svar. Der var stor tilslutning til mødet, godt 50 personer var mødt frem, bestyrelsen havde valgt at invitere gæster fra hele Storkredsen.

Efter mødet spiste vi i Havnerådssalen og havde en hyggelig snak. Det var et meget vellykket arrangement, som vi håber at kunne gentage i år, formentlig igen i eftersommeren.

Næste arrangement var den traditionelle fejring af Klubbens fødselsdag, den blev afholdt den 3. december, og også her var der godt fremmøde, vi var omkring 25.

Fødselsdagen blev holdt på restaurant Baronen på Frederikssundsvej, og det var naturligvis med tre rettes menu, hyggepianist til at underholde, og bagefter greb vi den Konservative Klubs sangbog og sang både gamle danske sange og nogle julesange. En meget, meget hyggelig aften, hvor også flere af de nye medlemmer deltog.

Endelig havde bestyrelsen indbudt den tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, Allis Helleland, til en debataften, der blev afholdt på restaurant Allégade 10 på Frederiksberg.

Allis Helleland fortalte stort og småt om et langt liv i kunstens tjeneste, og man mærkede tydeligt, at hun brændte for sin sag. Det var en meget spændende aften, og der var mange og gode spørgsmål til hende efter indlægget.

Og traditionen tro blev der serveret højt smørrebrød og efterfølgende kaffe og kage.

Og så er vi igen nået til årets ordinære generalforsamling.

Vi har i årets løb mistet vort mangeårige medlem, og mangeårige æresmedlem, Birthe Bollhorn, der gik bort i eftersommeren 2009. Birthe Bollhorn har i mange år været medlem af Klubbens bestyrelse, som sekretær fra 1972 til 1996, og bestyrelsesmedlem helt frem til generalforsamlingen i 2008, hvor hun ønskede at fratræde af helbredsgrunde.

Jeg vil foreslå, at vi lige kort skal mindes hende (øjebliks stilhed).

Bestyrelsen har foreslået, at Klubben udnævner Per Stig Møller til æresmedlem, idet han har været medlem i mange mange år, fra 1996 til 2001 var han formand for Klubben, hvor han fratrådte, fordi han blev udnævnt til udenrigsminister og derfor ikke kunne afse tid til at fortsætte på posten.

Bestyrelsen har en plan om at invitere ham til en debataften i indeværende sæson.

[Hørt fra ham i den anledning – han har jo kunnet læse det i GF-indkaldelsen?]

Og så kan jeg fortælle, at Klubbens hjemmeside er ved at være færdig, så man kan gå ind her og finde stort set alt om Klubben, historie, arrangementer, vedtægter, generalforsamlingsreferater, kontaktoplysninger med mere. Og den bliver flot! Adressen er: www.KonservativeKlub.dk.

[I forbindelse med indkaldelsen hertil havde bestyrelsen valgt at udsende påmindelser til de medlemmer, der ikke har ladet høre fra sig de seneste tre år, for at høre om de stadig ønskede at være medlemmer.]

Der vil også i år for de medlemmer, der har tilmeldt sig, være fællesspisning i aften i Havnerådssalen i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Nyt fra Facebook
Arkiv