Stiftet den 6. december 1882

FORMANDENS BERETNING 2009

FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen

1. april 2009

Vi har i Den Konservative Klub holdt nogle rigtig gode møder hen over året.

På sidste års ordinære generalforsamling blev annonceret, at vi ville få besøg af Mogens Lykketoft til en aftens foredrag og efterfølgende debat den 26. maj 2008. Endvidere at der i juni måned ville være rundvisning i Cisternerne på Frederiksberg med Margit Ørsted og her var arrangeret efterfølgende fællesspisning på restaurant Bjælkehuset.

Desværre var der til begge arrangementer så ringe tilslutning, at vi måtte aflyse. Til arrangementet med Mogens Lykketoft var tilmeldt 9 medlemmer, og det fandt vi ikke, at vi kunne byde ham. Han har dog venligt tilbudt at komme på et senere tidspunkt, hvis vi ønsker det. (Der var 4 tilmeldinger til besøget i Cisternerne.)

Så årets første arrangement var ”sommerskovtur”, der blev afholdt i M.G. Petersens Familiehave i Pile Allé. Det var en flot varm sommersøndag, og der var god tilslutning. En meget hyggelig eftermiddag med godt samvær. Hvis der her på generalforsamlingen er tilslutning hertil, vil vi gentage succes’en i år.

Næste sammenkomst var Klubbens fødselsdag i december. Den blev afholdt i restaurant Ravelinens hyggelige lokaler, ca. 20 medlemmer mødte frem, og vi havde en dejlig aften – igen med god mad og hyggeligt samvær.

Den 3. februar i år mødtes vi her i Byrådssalen, hvor tidligere formand og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen på yderst oplagt vis fortalte stort og småt fra sin tid som formand og minister. Vi fik også en god indsigt i, hvordan formandsskiftet var foregået – og det var jo prisværdigt smertefrit og elegant (når man ser tilbage på de sidste 30 års partihistorie).

Derefter fortalte han om sin kampagne for sit kandidatur til EU-parlamentet, hvorledes det ville blive skudt i gang med motorcykelkørsel tværs gennem Europa. Og selvfølgelig fortalte han om sine intentioner med sit kandidatur.

Der var en god debat og blev stillet en del spørgsmål, som han svarede velvilligt på, og derefter gik vi samlet ind i det tilstødende ”Snapsting”, hvor der var dækket op med lækkert smørrebrød, vin, kaffe og kage. En særdeles vellykket aften.

Endelig havde vi den 23. marts en spændende aften – sammen med Københavns Konservative Vælgerforening – med rundvisning på Carlsberg-grundene, hvor nogle af Carlsbergs folk gav os en grundig indsigt i, hvad intentionerne er med den nye by ”Vores by”. Rundvisningen sluttede med et besøg i Carlsberg-tårnet, hvorfra vi på 21. etage havde en fantastisk udsigt over hele byen. Efter selve rundvisningen bød Carlsberg på sandwiches og husets bryg, mens vi fik orientering om planlægning og udførelse af det meget omfattende byggeprojekt, der er skitseret til at vare frem til 2018.

Og så kan jeg allerede nu oplyse, at vores nye formand og erhvervs- og økonomiminister Lene Espersen har lovet os at komme her på rådhuset den 8. september til en debataften.

Endvidere arbejder vi på at tilrettelægge ”sommerskovturen”, der bliver afholdt enten den 23. eller den 30. august 2009 – begge dage er søndage. Som sagt hvis der er tilslutning hertil i dag.

Og årets fødselsdagsfest for Klubben holdes torsdag den 3. december 2009.

En kommentar til FORMANDENS BERETNING 2009

Nyt fra Facebook
Arkiv