Stiftet den 6. december 1882

FORMANDENS BERETNING 2008

FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen

15. april 2008

Årets arrangementer i Den Konservative Klub har ikke været mange, til gengæld har de været rigtig gode.

I juni måned – på en af de varmeste dage i året – mødtes vi med politidirektør Hanne Bech Hansen, der levende og spændende fortalte om politiarbejdet i Hovedstaden, ikke mindst om det mest omtalte på dét tidspunkt: Nedrivningen af Ungdomshuset på Jagtvej og de følgende hændelser. Der var efterfølgende spørgetid, og vi var rundt i mange kroge.

Bagefter gik vi ned i Havnerådssalen og havde hyggeligt samvær med højt smørrebrød og kaffe og kage.

I september var vi i Parken, først rundvisning og derefter fortalte Flemming Østergaard om Parkens virke, der jo rækker langt ud over ”bare lige fodbold”. Don Ø fortalte om Parkens virksomhed indtil nu og også om de mange fremtidsplaner. Man fik et imponerende indtryk af en sprudlende virksomhed.

Efter mødet med Don Ø spiste vi sammen i Parkens restaurant – meget hyggeligt.

Og så var der årets fest: Klubbens 125 års fødselsdag den 6. december. Den blev holdt på restaurant Josty på Frederiksberg. Klubbens medlemmer var mødt talrigt frem, festklædte og i højt humør.

Vi fik en dejlig 3-retters middag. Der var adskillige taler undervejs, og et medlem havde skrevet en flot sang til lejligheden. Vi sang også fra Klubbens egen sangbog.

Fhv. borgmester på Frederiksberg, John Winther, holdt festtalen, og erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen holdt ligeledes en spændende tale – med absolut seneste nyt fra Christiansborg.

Efter middagen spillede Papa Bue og hans orkester op til dans, og aftenen sluttede først efter midnat.

Der var bred enighed om, at Klubbens fødselsdag skal fejres hvert år, måske ikke helt i den målestok, men alligevel. Og bestyrelsen er allerede i gang med at tilrettelægge årets fødselsdag, der i år bliver holdt torsdag den 4. december.

Henover det kommende år har vi foreløbig tilrettelagt en debataften med Mogens Lykketoft, det bliver mandag den 26. maj kl. 17.00 her i byrådssalen.

I juni bliver der rundvisning i Cisternerne på Frederiksberg med efterfølgende højt smørebrød i restaurant Bjælkehuset, der ligger få 100 meter fra Cisternerne. Og i september kommer der en rundvisning i DR’s nye lokaler i Ørestad, også med fælles spisning efter rundvisningen. I oktober eller november håber vi at kunne byde på en god politisk debat, men det kommer der nærmere besked om inden længe.

Nyt fra Facebook
Arkiv