Stiftet den 6. december 1882

Bestyrelsen konstitution

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Flemming Brank (valgt af generalforsamlingen)

Kasserer: Svend Jørgen Thomsen (på valg 2014)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2013)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Anne Duus (på valg 2014)

Jørgen Maibom (på valg 2013)

Jørgen Glenthøj (på valg 2013)

Lis Søkvist (på valg 2014)

Annette B. Knudsen (på valg 2014)

Nyt fra Facebook
Arkiv