Den Konservative Klub

Stiftet den 6. december 1882

Klubbens 129 års fødselsdag

Fødselsdagen holdes onsdag den 7. december 2011 kl. 18.30  i Brønshøj Nye Selskabslokaler, Præstegårds Allé 19-21, 2700 Brønshøj (4-5 minutters gang fra Brønshøj Torv). Her starter vi med en velkomstdrik, førend vi går til det smukke veldækkede bord og den lækre tre retters menu. Til middagen serveres 1 glas hvidvin, ½ fl. rødvin og 1 glas portvin. Middagen afsluttes med kaffe og lidt sødt. Vi har musikledsagelse under middagen, og efter middagen vil der blive spillet op til dans, som sikkert mange har lyst til.

I år har vi aftalt med Frederiksbergs Borgmester Jørgen Glenthøj, at han står for årets spændende og fornøjelige festtale i anledning af fødselsdagen og den tilstundede jul.

Grundet ”Rigets sunde økonomi” giver Klubben igen i år lidt tilskud til fødselsdagen, således at hele arrangementet kan holdes for kr. 275,- for medlemmer og 350,- kr. for
ikke-medlemmer.

Tilmelding til Klubbens sekretær Kirsten Moldam påtelefon 33 31 19 46 (aften) eller mail kirsten@moldam.dk, senest søndag
4. december.
Betaling foretages til Klubbens bankkonto (husk at anføre navn!), reg.nr. 1551 konto 6053 548 senest 3. december.

Klubbens historie

Den Konservative Klub blev stiftet den 6. december 1882 af maleren Gustav Vermehren og hans to brødre, direktør N. Vermehren og sparekassebogholder Johs. Vermehren. Det var Gustav Vermehrens varme nationale interesse, der bar den nystiftede klub gennem den første trængselstid, selv om det blev broderen Johs. Vermehren, der blev klubbens første formand.

Den Konservative Klub er således ældre end Det Konservative Folkeparti – ja, vistnok den ældste egentlige politiske forening i Europa.

Tanken med Klubbens stiftelse var i første række at samle unge højremænd til værn for kronens ret og til at arbejde for forsvarssagen, i overensstemmelse med datidens politiske problemer. For at vise deres store fremskridtsvenlighed antog de navnet ”Den Konservative Klub”, da betegnelsen konservativ dengang angav det største frisind og de mest yderliggående standpunkter.

Ved Klubbens 50 års fødselsdagsfest den 7. december 1932 udtalte partiets daværende formand, Christmas Møller:

Den Konservative Klub hører til konservatismens bedste børn. Den har været saltet i partiet. Den har været det sted, hvor anskuelserne brødes, uden at slå skår i det fælles mål og uden at efterlade en personlig brod.”

Den Konservative Klub har under de skiftende livsvilkår haft en særlig evne til stadig at søge nye udtryksformer. Men har altid bevaret sin evige karakter af at være et fristed, hvor øjeblikkets problemer drøftes og aktuelle spørgsmål føres frem, så gærende tanker og idéer om en bedre fremtid kan skabes og gro.

Allerede fra Klubbens start har det været udtrykkeligt angivet, at man foruden at varetage de politiske opgaver ”tillige skulle tage hensyn til selskabeligheden”. Således fremgår det af Klubbens vedtægter:

Klubbens formål er at vække og styrke konservative anskuelser og at samle særligt interesserede konservative til foredrag og diskussioner om politiske, økonomiske og kulturelle emner samt til selskabeligt samvær.”

Dette er blandt andet kommet til udtryk ved, at man siden starten hvert år har afholdt Klubbens fødselsdag, og ved ”runde fødselsdage” har holdt stort anlagte fester – den seneste var Klubbens 125-års fødselsdag, der blev afholdt i Restaurant Josty på Frederiksberg. Her var der stor middag med mange retter, levende musik til maden, og bagefter spillede Papa Bues Jazzorkester op til dans til ud på de små timer.

Op gennem tiden har der været andre traditioner, her kan blot nævnes bridgeturneringer, politiske banketter og den sagnomspundne Fugleskydning, som desværre ikke har kunnet holdes de seneste år på grund af lovgivningen omkring afskydning i beboelsesområder. Fugleskydningen blev afholdt i restaurant Allégade 10’s gård.

Til afløsning af Fugleskydningen har bestyrelsen de seneste år indført en ny tradition, sommerskovturen, der afholdes i august eller september måned, bestående af et kulturelt indslag efterfulgt af en god frokost.

Den siddende bestyrelse arrangerer hvert år 4-6 møder og debataftner, emnerne er mange, men naturligt nok altid politisk relateret.

Møderne afsluttes altid med fællesspisning, hvilket også giver mulighed for en god snak medlemmerne imellem.

Man bliver optaget som medlem af Den Konservative Klub ved at blive indstillet til medlemskab af et nuværende medlem. Bestyrelsen tager herefter på det følgende møde stilling til hver enkelt ansøgning, og herefter modtager det nye medlem et brev med besked om optagelse fra den siddende formand.

Alternativt kan man henvende sig til Klubbens bestyrelse.

Juletale – Konservative Klub

 Tak til formanden for de pæne ord, og tak fordi, jeg må have den ære at holde juletalen her i aften på den Konservative Klubs fødselsdag.

Jeg er rigtig glad for, at jeg må have lov til fejre både den tilstundende jul og den Konservative Klubs fødselsdag med jer her i aften. Jeg var også med sidste år, og det var meget hyggeligt. Jeg er sikker på, at det bliver mindst lige så hyggeligt i år.

Jeg skal undskylde, at jeg kommer forsinket her i aften. Årsagen er, at jeg kommer direkte fra et andet møde i en anden konservativ klub – for erhvervsfolk, hvor jeg var inviteret til sammen med de øvrige deltagere at høre Lene Espersen og Brian Mikkelsens bud på en konservativ erhvervspolitik.

Da klubbens formand, Flemming Brank, henvendte sig til mig, og spurgte, om jeg kunne have lyst til at holde talen her i år, forklarede han, at jeg skulle sige lidt om julens budskab og den Konservative Klub – og lidt om politik, og prøve at binde de ting sammen i en flot treenighed.

Det er jo lidt af en opgave, som man kan gribe an på forskellige måder.

Vi lever i øjeblikket i en kold tid. Vi kan jo blot se ud af vinduet med al den sne, som vi har haft i den sidste tid, og det gælder jo desværre i mere end en forstand, for vi må også sige, at det er en kold tid for os konservative. Det er bestemt ikke let at være konservativ for tiden!

Meningsmålingerne styrtdykker, og selvom man hele tiden mener, at ”Nu kan vi da ikke komme længere ned?!”, så må man jo sige, at faldet i meningsmålingerne i det sidste års tid har vist, at det vist desværre ser ud til, at der ingen grænser er for, hvor langt ned, at vi kan komme.

Julen er jo fejring af Jesus fødselsdag, og skal vi drage en parallel, så kan vi jo sige, at Jesus også blev født i en mørk tid, hvor der ikke var meget at glæde sig over. Ligesom vi nu som konservative lever i en mørk tid med truende skyer i horisonten.

Hvad man så kan glæde sig over i forhold til julen, er, at det jo også er bebudelsen om, at ”miraklernes tid ikke er forbi!”. Vi kan stadig håbe på, at tingene og meningsmålingerne retter sig!

Den konservative klub blev stiftet den 6. december 1882 – det er derfor klubbens 128 års fødselsdag, som vi fejrer her i aften. Og ligesom vi, der er kristne, også tror, at der er en fremtid for kristendommen i Danmark fremover, så tror vi konservative naturligvis også på, at der er en fremtid for Det konservative Folkeparti.

Alene denne klubs 128 årige historie er et vidnesbyrd om det!

Der er altid plads til og ikke mindst behov for et konservativt parti, der søger ligelig fordeling mellem frihed – ansvar – og pligter. Som ikke er så liberal, at vi tror på en ubetinget frihed, hvor alt skal være overladt til den enkelte, herunder også den enkeltes ansvar for at gå til bunds i samfundet; men heller ikke så socialdemokratisk, at vi tror, at det er samfundets ansvar at være formynderstat eller tage vare på alt for den enkelte fra vugge til grav.

Der er brug for et Konservativt parti som vores, der ligger midt imellem, og vægter både friheden på den ene side, med også på den anden side den enkeltes ansvar og pligt for sig selv og for samfundet. Et parti, der holder balance i det hele.

Der vil også altid være behov for et konservativt parti, der er reformvenligt som vores. Som ved, at der er behov for at forandre for at bevare. Som ved, at vi er nødt til at gennemføre nogle gennemgribende reformer, som nedskæring i overførselsindkomsterne – med dagpengereform, efterlønsreform og arbejdsmarkedsreform. Reformer, der er nødvendige, hvis vi vil bevare det velfærdssamfund, som vi har, hvor der er et sikkerhedsnet under dem, som virkelig har behov for hjælp.

Så selvom mange vælgere i øjeblikket slet ikke mener, at de kan se og genfinde de sande konservative værdier for bare ferier og fodfejl i Folketingsgruppen, – og derfor – for en stund – forlader os til fordel for andre partier, så ved vi, at når vi genfinder melodien igen og får de konservative dyder og politik sat på dagsordenen igen, så skal vælgerne nok vende tilbage. For som saglige Poul Schlüter sagde engang: ”Det går op og det går ned. Men det skal nok gå alt sammen!” – Og jeg kan tilføje for egen regning: Vi skal bare finde tilbage til de gode gamle konservative værdier igen!

Og det skal nok komme. Helst før et valg, og hvis det ikke nås, så i hvert fald lige efter det næste Folketingsvalg! Så skal det nok gå alt sammen.

Med den fortrøstning vil jeg gerne slutte med at sige, at nu er det jo den Konservative Klubs fødselsdag, som vi fejrer her i aften. Jeg vil derfor gerne ønske Klubben og dens medlemmer, dvs. jer alle sammen, hjertelig til lykke med fødselsdagen!

Må jeg foreslå, at vi alle rejser os og udbringer et leve og et hurra for klubben.

Den konservative klub længe leve!

Bestyrelsen konstitution

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Flemming Brank (valgt af generalforsamlingen)

Kasserer: Svend Jørgen Thomsen (på valg 2014)

Sekretær: Kirsten Moldam (på valg 2013)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

Anne Duus (på valg 2014)

Jørgen Maibom (på valg 2013)

Jørgen Glenthøj (på valg 2013)

Lis Søkvist (på valg 2014)

Annette B. Knudsen (på valg 2014)

FORMANDENS BERETNING

FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen

13. april 2010

Den Konservative Klub har i det forløbne år siden sidste generalforsamling i april 2009 holdt nogle rigtig gode møder med pænt fremmøde.

Klubbens første møde var ”sommerskovturen”, der blev afholdt i august måned, en flot og varm sommersøndag, hvor vi mødtes foran Frederiksberg Have og hilste på hinanden og drak champagne. Derefter gik turen ind i Haven til sejlbådene, hvor vi i to både blev roet rundt på kanalerne og nød den smukke udsigt og hinandens selskab.

Efter sejlturen spadserede vi ad Allégade hen til restauranten i nr. 10, hvor der var dækket op med det store kolde bord. Der var en god stemning, og jeg tror, at alle nød den fine eftermiddag.

Den 8. september mødtes vi igen, her i BR-salen med vores konservative formand, Lene Espersen, der fortalte livligt og spændende om sin tid i politik, sine intentioner, sin ministerpost og en del om fremtidige konservative projekter. Efter Lene Espersens indlæg var der livlig spørgelyst, og alle fik svar. Der var stor tilslutning til mødet, godt 50 personer var mødt frem, bestyrelsen havde valgt at invitere gæster fra hele Storkredsen.

Efter mødet spiste vi i Havnerådssalen og havde en hyggelig snak. Det var et meget vellykket arrangement, som vi håber at kunne gentage i år, formentlig igen i eftersommeren.

Næste arrangement var den traditionelle fejring af Klubbens fødselsdag, den blev afholdt den 3. december, og også her var der godt fremmøde, vi var omkring 25.

Fødselsdagen blev holdt på restaurant Baronen på Frederikssundsvej, og det var naturligvis med tre rettes menu, hyggepianist til at underholde, og bagefter greb vi den Konservative Klubs sangbog og sang både gamle danske sange og nogle julesange. En meget, meget hyggelig aften, hvor også flere af de nye medlemmer deltog.

Endelig havde bestyrelsen indbudt den tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, Allis Helleland, til en debataften, der blev afholdt på restaurant Allégade 10 på Frederiksberg.

Allis Helleland fortalte stort og småt om et langt liv i kunstens tjeneste, og man mærkede tydeligt, at hun brændte for sin sag. Det var en meget spændende aften, og der var mange og gode spørgsmål til hende efter indlægget.

Og traditionen tro blev der serveret højt smørrebrød og efterfølgende kaffe og kage.

Og så er vi igen nået til årets ordinære generalforsamling.

Vi har i årets løb mistet vort mangeårige medlem, og mangeårige æresmedlem, Birthe Bollhorn, der gik bort i eftersommeren 2009. Birthe Bollhorn har i mange år været medlem af Klubbens bestyrelse, som sekretær fra 1972 til 1996, og bestyrelsesmedlem helt frem til generalforsamlingen i 2008, hvor hun ønskede at fratræde af helbredsgrunde.

Jeg vil foreslå, at vi lige kort skal mindes hende (øjebliks stilhed).

Bestyrelsen har foreslået, at Klubben udnævner Per Stig Møller til æresmedlem, idet han har været medlem i mange mange år, fra 1996 til 2001 var han formand for Klubben, hvor han fratrådte, fordi han blev udnævnt til udenrigsminister og derfor ikke kunne afse tid til at fortsætte på posten.

Bestyrelsen har en plan om at invitere ham til en debataften i indeværende sæson.

[Hørt fra ham i den anledning – han har jo kunnet læse det i GF-indkaldelsen?]

Og så kan jeg fortælle, at Klubbens hjemmeside er ved at være færdig, så man kan gå ind her og finde stort set alt om Klubben, historie, arrangementer, vedtægter, generalforsamlingsreferater, kontaktoplysninger med mere. Og den bliver flot! Adressen er: www.KonservativeKlub.dk.

[I forbindelse med indkaldelsen hertil havde bestyrelsen valgt at udsende påmindelser til de medlemmer, der ikke har ladet høre fra sig de seneste tre år, for at høre om de stadig ønskede at være medlemmer.]

Der vil også i år for de medlemmer, der har tilmeldt sig, være fællesspisning i aften i Havnerådssalen i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen.

Nyt fra Facebook

Arkiv